Ontwikkeling en promotie Lichte Muziek

De landelijke amateurmuziekkoepels Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen (KNFM) en de Verenigde Nederlandse Muziekbonden (VNM), de Bond van Orkest-dirigenten en Instructeurs (BvO), de stichting Wereld Muziek Concours Kerkrade (WMC) en Artes7/2Brothers&More (als connectie met het Metropole Orkest) gaan een brug slaan tussen de professionele musici uit de Lichte Muziek wereld en de amateur blaasorkesten. Vanuit de harmonie, fanfare, brassband en showband wereld bestaat grote behoefte om de amateurblaasmuziek in contact te brengen met de speelmanier van de Lichte Muziek, de arrangementen, de kennis en de uitvoeringspraktijken. Met behulp van de expertise van professionele musici uit de Lichte Muziek wereld en de Lichte Muziek orkesten en ensembles wordt de mogelijkheid aan amateur blaasorkesten geboden om zich de speelmanier van de Lichte Muziek (met name de interpretatie en de articulatie) eigen te maken als aanvulling op de klassieke manier van spelen.

De samenwerking zal bestaan uit workshops, individueel-, sectie- en orkestgerichte coaching met professionals uit de Lichte Muziek wereld en masterclasses voor dirigenten uit de HaFaBra (een eerste pilot met het Metropole Orkest heeft reeds plaatsgevonden op 13, 14 en 15 juni j.l. in Hilversum). Tijdens de workshops zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van het Lichte Muziek repertoire van o.a. het Metropole Orkest, dat gearrangeerd en geïnstrumenteerd wordt voor de HaFaBra bezetting. De activiteiten zullen de eenduidige titel “Go with the Pro” dragen. In aanloop naar het WMC te Kerkrade in 2017 zullen workshops en coaching trajecten georganiseerd worden toegespitst op de jeugd, resulterend in projecten met internationaal deelnemende orkesten.

Op zondag 28 juli ondertekenden de voorzitters van de betrokken organisaties in Kerkrade de intentieverklaring: Jan Hollander (Artes7/Metropole Orkest), Ruud Böhmer (BvO), als vervanger van Alex Schillings, Henk Spaan (KNFM), Geert Schmitz (VNM) en Reg van Loo (WMC).

Nadere informatie is verkrijgbaar bij Toon Peerboom: 06 5326 3524 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.