Coaching

Artes7 biedt d.m.v. coaching met Professionals "Pro's" uit de lichte muziek, de amateurorkesten en individuele muzikant de mogelijkheid om zich de speelmanier van de diverse stijlen uit de lichte muziek eigen te maken.

Trigger Points
De taal van de lichte muziek spreekt niet iedereen. Maar musici kunnen het ‘eigene’ van die taal wel snel aangeleerd worden. Daartoe hanteren de Pro’s van Artes7 zogenaamde ‘trigger points’. Dat zijn kritische factoren die de doorslag geven in het bereiken van het gewenste resultaat. Dat geldt niet alleen voor de individuele muzikant, maar ook voor de orkesten. Artes7 kent die trigger points als geen ander, kan ze benoemen, laten herkennen en aanleren. Hiervoor maakt Artes7 gebruik van een groot netwerk en kunnen naar behoefte teams worden samengesteld uit Pro’s als musici, arrangeurs, componisten en solisten. Ook de organisatie van het geheel is in handen van professionals die de muziekwereld door en door kennen.

Master Class
Een of meerdere pro’s van Artes7 kunnen het orkest de essenties van de lichte muziek overbrengen. Als meerdere pro’s worden ingeschakeld kan er in secties gerepeteerd worden. Door de gerichte begeleiding van de verschillende secties en de voor hen kenmerkende trigger points, wordt sneller een hoger niveau en kwaliteit bewerkstelligd. Het eigen repertoire is bij deze Master Classes het uitgangspunt. De Master Class kan op de eigen locatie of in een professionele studio met opname mogelijkheid worden gegeven.

Music Camp
In een weekend wordt de coaching van de musici nog efficiënter, omdat er bij wekelijkse master classes altijd een ‘vergeet’ effect is. Het orkest als geheel kan zich inschrijven, waarbij muziek op maat kan worden gerepeteerd. Maar ook individuele muzikanten, kunnen bij open inschrijving zich aanmelden voor een Music Camp.

 

orkaden banner homepage-24