MaterClass

Brug naar de toekomst tussen beroepsmusici uit de lichte muziek en amateurmuzikanten uit de HaFaBra, Show- & Drumfanfares.

Go with the Pro
Masterclass voor dirigenten, coaching in de speelmanier van de lichte muziek - Interpretatie en Articulatie. Dirigeren en het leiden (orkestleider) van een "lichte muziek orkest"zullen in onderdelen worden behandeld.

MasterClass voor orkest op eigen locatie
Een of meerdere Pro’s van Artes7 kunnen het orkest de essenties van de lichte muziek overbrengen. Als meerdere Pro’s worden ingeschakeld kan er in secties gerepeteerd worden. Door de gerichte begeleiding van de verschillende secties en de voor hen kenmerkende trigger points, wordt sneller een hoger niveau en kwaliteit bewerkstelligd. Het eigen repertoire is bij deze MasterClass het uitgangspunt. De MasterClass kan op de eigen locatie of in een professionele studio met opname mogelijkheid worden gegeven.

Masterclass voor orkest bij Artes7 2 Brothers and More
Echter, Artes7 kan ook een professionele studio met opname mogelijkheid aanbieden. Samenspelen met de Pro's behoort uiteraard tot de mogelijkheden. Als de opdracht is om nieuw repetoire aan te leren, wordt door het orkest en de individuele muzikant vooraf de muziek technisch ingestudeerd waarna de "vertaling naar de lichte muziek"samen met de Pro's van Artes7 wordt gerealiseerd.
Coaching individueel en voor solisten:
Voortbordurend op de MasterClass voor orkest, kunnen individuele muzikanten of solisten één op één les krijgen van de Pro's.

Coaching Improvisatie behoort tot de mogelijkheden

 

orkaden banner homepage-24