Bij lichte muziek draait het allemaal om de speelmanier. De klassieke speelmanier, of beter gezegd de ambachtelijke manier van spelen, moet aangevuld worden met de interpretatie en articulatie van de lichte muziek. Die specifieke kenmerken van de lichte muziek hebben zich de laatste tientallen jaren onder invloed van met name Amerikaanse musici, ontwikkeld tot een universele lichte muziek“taal”.

De mensen achter Artes7 spreken die taal als geen ander.

Jazz, Blues, Swing, Pop, Rock, Latin, Filmmuziek en Wereldmuziek; mu­ziek­stijlen die een soort van uni­versele muziek“taal" met elkaar ge­meen hebben: de taal van de lichte muziek. Een taal die ook door de professionals (Pro's) in de lichte muziek in Nederland vloeiend wordt gesproken.

Terwijl de amateur orkesten vele duizenden enthousiaste beoefe­naars kennen, zijn die Nederlandse Pro's echter op enkele handen te tellen. Artes7 heeft zich ten doel gesteld om die partijen structureel bij elkaar te brengen.

Met behulp van deze Pro's wil Artes7 die univer­sele taal van de lichte muziek overdragen naar de HaFaBra, Showband en Bigband cultuur, waardoor de am­bachtelijk klassieke speelmanier en de lichte muziek naast elkaar komen te staan en elkaar aanvullen. Dit zal veel amateurmuzikanten, met name de jongeren aanspreken

Trigger Points
De taal van de lichte muziek spreekt niet iedereen. Maar muzikanten kunnen het ‘eigene’ van die taal wel snel aangeleerd worden. Daartoe hanteren de Pro's van Artes7 zogenaamde ‘trigger points’. Dat zijn kritische factoren die de doorslag geven in het bereiken van het gewenste resultaat. Dat geldt niet alleen voor de individuele muzikant, maar ook voor de orkesten. Artes7 kent die trigger points als geen ander, kan ze benoemen, laten herkennen en aanleren. Hiervoor maakt Artes7 gebruik van een groot netwerk en kunnen naar behoefte teams worden samengesteld uit Pro's als musici, arrangeurs, componisten en solisten. Ook de organisatie van het geheel is in handen van professionals die de muziekwereld door en door kennen.

 

orkaden banner homepage-33