Repetoire

Als een repertoire weinig vernieuwingen kent, verliest men op den duur zijn of haar inspiratie en motivatie. HaFaBra en Showbands kunnen hun huidige repetoire uitbreiden met het lichte muziek repertoire. Door de ervaring van de mensen achter Artes7 en hun grote netwerk kunnen muzikanten opnieuw geïnspireerd raken en kan de lichte muziek de HaFaBra en Showband wereld naar een hoger plan tillen.

Een vernieuwing die geheel binnen de ambitieuze doelstellingen van de VNM, KNFM en het WMC past.

De Pro’s van Artes7 richten zich op het zogenaamde ‘klein repertorium’, oftewel het lichte muziek repertoire. Met de kennis en ervaring die zij hebben zullen zij in overleg met HaFaBra, Showbands en Bigbands en in samenwerking met VNM / KNFM, WMC en BvO ideeën aandragen. Vanuit het grote netwerk van Artes7 zullen componisten en arrangeurs de opdracht krijgen om nieuw repertoire te componeren en te arrangeren. Tevens heeft Artes7 toegang tot een groot, lichte muziek-repertoire. Uit deze enorme muziek-bibliotheek zullen de experts van Artes7 een selectie aanbieden die geschikt is om voor de HaFaBra, Showbands en Bigbands te instrumenteren.

Die ‘taal - overdracht’ wil Artes7 niet alleen laten plaatsvinden door muzikanten individueel en orkesten als geheel te coachen, maar ook door volwaardige arrangementen en com­posities te laten ontwikkelen.

De muziek, composities en arrangementen zoals die onder andere voor het Metropole Orkest zijn geschreven zullen als uitgangspunt dienen. Met de vele Pro's die afkomstig zijn uit dit internationaal hoog aange­schre­ven orkest, zal die uitdaging een goede praktische vertaling in bestaand en nieuw repertoire krijgen.

 

orkaden banner homepage-12