Publishing

Curabitur urna montes quis nibh ante scelerisque felis et elit sed. Vitae mauris ut Nullam Donec

Jazz

Met de term jazz wordt een op improvisatie gebaseerde muziekstijl bedoeld die ontstaan is in New Orléans uit een kruisbestuiving van folk, blues, negrospirituals, ragtime, en klassieke muziek.
(Het woord jazz heeft daarbij nog de bijbetekenis zeer energieke dans.).

Blues

Blues is een muziekstijl die ongeveer tussen 1860 en 1900 is ontstaan en zijn oorsprong vindt in de muziek die slaven (uit Afrika afkomstige negers) in het Zuiden van de Verenigde Staten - onder andere in de Mississippi delta, tussen Memphis en New Orléans) - maakten. De voornaamste muzikale bronnen die tot het ontstaan van de blues hebben bijgedragen zijn de religieuze liederen (gospels, negrospirituals), de worksongs en de field hollers. Een typische variant van de blues is de cajunmuziek. Muziek maken met elkaar of alleen, met of zonder instrumenten, was voor hen vaak de enige manier om hun lijden uit te drukken en te verzachten. Omdat deze muziek een melancholische toon en inhoud had, werd ze 'blues' genoemd.

Toen vele zwarten rond de Eerste Wereldoorlog vanuit het Zuiden naar de steden in het Noorden (onder andere Chicago en Detroit) trokken, kreeg de blues een meer 'stedelijk' geluid, dat vanaf de jaren dertig voornamelijk gekenmerkt zou worden door het gebruik van elektrisch versterkte instrumenten. Deze meer uptempo variant van de blues zou later de weg bereiden voor rhythm-and-blues en rock-'n-roll. Deze laatste zouden de blues enigszins naar de achtergrond dringen, maar in de jaren 60 en 70 leefde het genre op doordat Britse (blanke) rockmuzikanten als Eric Clapton, de The Rolling Stones en Led Zeppelin opnieuw blues gingen spelen.

Swing

Swing is in de muziek een term die onder meer betrekking heeft op het ritme en/of timing.

In een 'swing' ritme worden de achtsten ongeveer gespeeld alsof ze deel uitmaakten van een triool. Je kunt ook zeggen: de duur van de eerste (achtste) noot in een paar wordt verlengd terwijl de lengte van de tweede achtste wordt verkort. Een 'swing ritme' is een ritme wat verkregen wordt door de achtste noten op deze wijze te spelen.

Als men bijvoorbeeld zegt 'Dit swingt de pan uit!', dan slaat 'swing' op een eigenschap van het gespeelde of de speler(s). Hiermee wordt een manier van spelen bedoeld die op de luisteraar een zeker opzwepend effect heeft en de neiging creëert om mee te bewegen (tikken).
Swing heeft een Afro-Amerikaanse oorsprong.

Pop

Popmuziek is een afkorting van 'populaire muziek'. Het is evenals eigentijdse muziek een verzamelnaam voor tal van stijlen in de muziek, maar meer gericht op de populariteit dan naar de diversiteit van de muziek.

De gemeenschappelijke noemer van popmuziek is dat een breed publiek toegang heeft tot de muziek. In wezen is dat tegenwoordig altijd het geval, maar in de tijd dat de term ontstond, grofweg ongeveer na 1945, was het voor het eerst dat muziek bereikbaar werd voor iedereen. Het kopen van of luisteren naar muziek was voordien vaak voorbehouden aan mensen die dat konden betalen.
De term 'popmuziek' is nauw verbonden met termen als jeugdcultuur, massacultuur en commercie. Popmuziek is te zien als een van de verworvenheden van de nieuwe cultuurbeleving na de Tweede Wereldoorlog, waarin cultuur gemeengoed werd voor iedereen, veroorzaakt door verbetering en beschikbaarheid van de technologie. Muziekinstrumenten die in de popmuziek worden gebruikt zijn hoofdzakelijk de elektrische gitaar, de basgitaar, drums en de synthesizer.

Een kenmerkend aspect in de popmuziek werd zichtbaar in de carrière van Elvis Presley, die voor het eerst het medium televisie gebruikte als een verlengde van het traditionele podium (gestimuleerd door zijn manager).

Rock

Rock is een subgenre van de popmuziek, dat traditioneel gekenmerkt wordt door een bezetting van gitaar, basgitaar en drums, aangevuld met zang en/of andere instrumenten.

Rock werd populair in de Verenigde Staten tijdens de jaren 50, waar het evolueerde uit bestaande genres zoals rhythm-and-blues en country. Waar het in de jaren 50 alleen uit rock-'n-roll en rockabilly bestond, groeide rock uit tot een muziekstroming met vele verschillende subgenres.

Rock waaide in de jaren zestig, mede dankzij de British Invasion, over naar de rest van de wereld. Rock blijft wereldwijd een van de meest beluisterde genres.[1]

Omdat het genre erg breed is, is 'rock' heden ten dage een vrij algemene term. Het beslaat zowel hitparademuziek zoals Kane en K's Choice alswel sommige vormen van metal. Soms worden ook blues en country tot de rock gerekend.

Rock werd een internationaal cultureel fenomeen met aanzienlijk sociaal effect. De rock is geëvolueerd in een massa van hoogst variërende stijlen met wijdverspreide populariteit.

Latin

Latijns-Amerikaanse muziek is de muziek van alle landen in Latijns-Amerika (en de Caraïben). Vaak worden de verschillende muziekstijlen afkomstig uit de Latijns-Amerikaanse landen aangeduid met de overkoepelende term 'latin'. Latin beslaat een diverse verscheidenheid aan genres die als gemeenschappelijke factor het gebruik van Romaanse talen hebben, zoals de meest prominente taal Spaans, het Portugees in Brazilië en in mindere mate Creoolse talen.

Film

Filmmuziek is muziek die tijdens films gespeeld wordt om de sfeer van de film te versterken en de emoties van de acteurs te versterken. Daarmee is de film een moderne vorm van melodrama. Veel films zouden zonder filmmuziek minder spanning hebben gehad en misschien nooit gemaakt zijn. Vaak is de muziek bij een film ook nog te koop als aparte cd, die is vaak in de meeste cd-winkels te koop.

Filmmuziek is een industrie op zichzelf, niet alleen in Hollywood, maar ook in bijvoorbeeld haar Indiase tegenhanger Bollywood.

Wereldmuziek

Wereldmuziek (zie ook volksmuziek) is muziek die terug te leiden is tot een bepaalde bevolkingsgroep of land. Niet alle wereldmuziek kent een traditie van muzieknotatie. In dat geval wordt de muziek op het oor van speler tot speler doorgegeven. Daarbij verandert de muziek vaak geleidelijk, en is het niet duidelijk -en ook niet zo belangrijk- wie de componist is. Er bestaan ook tradities binnen de wereldmuziek, die zichzelf met recht als klassiek beschouwen, zoals de Hindoestaanse muziek en de Gamelan.

Groepen die wereldmuziek spelen begeleiden vaak werelddansers, beoefenaars van internationale volksdans of beoefenaars van balfolk.

 

orkaden banner homepage-27

Orkesten merken dat er een duidelijke behoefte is om meer jongeren aan te trekken. Maar jeugdige muzikanten zelf hebben zo ook hun eigen behoeften. Lichte muziek kan de sleutel zijn om die twee aan elkaar te koppelen. Zowel Harmonie, Fanfare, Brassband (hierna te noemen HaFaBra) kunnen garen spinnen bij het omarmen van de lichte muziek. De orkesten krijgen hierdoor niet alleen de mogelijkheid om jongeren te inspireren en blijvend te motiveren, maar kunnen zelf ook ervaren dat de lichte muziek, samen met de aanpak en begeleiding van Artes7 het gehele orkest op een hoger plan kan brengen. Volledig in lijn met de ambities van overkoepelende organisaties amateurmuziek KNMO, BvO en WMC.

 

bruggen

Brug naar de toekomst tussen beroepsmusici uit de lichte muziek en amateurmuzikanten uit de HaFaBra, Show- & Drumfanfares.

Go with the Pro
Masterclass voor dirigenten, coaching in de speelmanier van de lichte muziek - Interpretatie en Articulatie. Dirigeren en het leiden (orkestleider) van een "lichte muziek orkest"zullen in onderdelen worden behandeld.

MasterClass voor orkest op eigen locatie
Een of meerdere Pro’s van Artes7 kunnen het orkest de essenties van de lichte muziek overbrengen. Als meerdere Pro’s worden ingeschakeld kan er in secties gerepeteerd worden. Door de gerichte begeleiding van de verschillende secties en de voor hen kenmerkende trigger points, wordt sneller een hoger niveau en kwaliteit bewerkstelligd. Het eigen repertoire is bij deze MasterClass het uitgangspunt. De MasterClass kan op de eigen locatie of in een professionele studio met opname mogelijkheid worden gegeven.

Masterclass voor orkest bij Artes7 2 Brothers and More
Echter, Artes7 kan ook een professionele studio met opname mogelijkheid aanbieden. Samenspelen met de Pro's behoort uiteraard tot de mogelijkheden. Als de opdracht is om nieuw repetoire aan te leren, wordt door het orkest en de individuele muzikant vooraf de muziek technisch ingestudeerd waarna de "vertaling naar de lichte muziek"samen met de Pro's van Artes7 wordt gerealiseerd.
Coaching individueel en voor solisten:
Voortbordurend op de MasterClass voor orkest, kunnen individuele muzikanten of solisten één op één les krijgen van de Pro's.

Coaching Improvisatie behoort tot de mogelijkheden

 

orkaden banner homepage-24

In een weekend wordt de coaching van de muzikanten nog efficiënter, omdat er bij wekelijkse MasterClass altijd een ‘vergeet’ effect is. Het orkest als geheel kan zich inschrijven, waarbij muziek op maat kan worden gerepeteerd.

 

orkaden banner homepage-24

De brug tussen Metropole Orkest en HaFaBra Nederland

De aandacht voor de lichte muziek binnen de amateurblaasmuziek groeit. Met name de behoefte aan kwalitatief goede arrangementen, stijlkennis en uitvoeringspraktijk.

Jan en Harry Hollander (Jan is trompettist bij het Metropole Orkest) zochten naar mogelijkheden om lichte muziek te promoten voor amateur blaasorkesten met behulp van de expertise die in het Metropole Orkest beschikbaar is. Zij hebben Artes 7 opgericht en daarmee het initiatief genomen om een brug te laten slaan tussen de expertise van het Metropole Orkest, en de amateurblaasmuziek.

Lichte muziek onderscheidt zich van de klassieke blaasmuziek met name door de speelmanier: interpretatie en articulatie. Musici van het Metropole Orkest zijn bereid om amateur HaFaBra orkesten te helpen bij het leren spelen van lichte muziek (jazz, blues, swing, pop, rock, latin, filmmuziek, wereldmuziek) door het bieden van coaching en het geven van masterclasses en workshops. Verder kan men repertoire beschikbaar stellen uit het archief van MCO. Daardoor kunnen de HaFaBra orkesten van Nederland gebruik gaan maken van de muzikale kameleon die het Metropole Orkest is en kan er een enorme impuls ontstaan door een meer professionele aanpak van de lichte muziek.

Het promoten van lichte muziek moet beginnen bij de dirigenten. De aanpak zal zich dan ook met name daarop richten. Zo gauw dirigenten enthousiast zijn, kan er gewerkt worden aan workshops voor orkesten. De KNFM / VNM Commissie Blaasmuziek is bereid een workshop lichte muziek te organiseren voor dirigenten, uitgaande van de beschikbaarheid van het Metropole Orkest.

Tekst: KNFM / VNM
Commissie Blaasmuziek
Toon Peerboom
Pieter Peeters

 

orkaden banner homepage-24

Page 2 of 3

Who's Online

We have 6 guests and no members online